Ga naar de inhoud

Stichting Vrienden van het Sweelinckplein

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Sweelinckplein is op 9 juli 2003 opgericht en bevordert het behoud van het rijksmonumentale Sweelinckplein en de cohesie tussen haar bewoners. De stichting probeert haar doel meer in het bijzonder te bereiken door:

  • behoud van het monumentaal karakter van het Sweelinckplein;
  • bevorderen van de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid op en rond het plein;
  • bevorderen van sociale cohesie tussen de bewoners van het plein;
  • het attenderen van de beheerder op eventueel achterstallig onderhoud en het niet in overeenstemming zijn met het cultuurhistorische karakter van de inrichting van plein en plantsoen.
Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van het Sweelinckplein bestaat uit:

  • Harry Schoots (voorzitter)
  • Dineke Dezentje
  • Teja Bodewes
  • Georg Huith