Stand van zaken onderhoud en verbetering Sweelinckplein

Stand van zaken onderhoud en verbetering Sweelinckplein

De staat van onderhoud van het plantsoen van het Sweelinckplein laat al jaren te wensen over. Al sinds 2016 dringt de groencommissie er samen met het bestuur van de SVS bij het college van B&W op aan frequenter onderhoud aan het plantsoen te plegen en de in 2010 aangekondigde kwaliteitsverbetering door te voeren. Deze acties werpen nu (eindelijk) hun vruchten af!