Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van het Sweelinckplein bestaat uit:

Voorzitter
(vacature) 

Vice-voorzitter
Foort Burger

Penningmeester
Anky Schmale
Sweelinckplein 27
2517 GN Den Haag
penningmeester@vrienden-vh-sweelinckplein.nl

Secretaris
Caroline van Ophem
info@vrienden-vh-sweelinckplein.nl

Overige bestuursleden

Dineke Dezentje
Georg Huith
Vanessa Liem